Uzmanlık Alanları

 

MİMARLIK

Konut, Otel, Motel, Fabrika, Hastane, Ticari Binalar, İdari Binalar, Depo vs. her türlü yapının; yürürlükteki kanun ve imar mevzuatına göre tasarımının yapılarak, etüt, proje, 3 Boyutlu Görsel, Hareketli Sunum, Model ve Maketlerinin yapılması hizmetleri.

 

• Mimari Proje, Uygulama ve Danışmanlık Hizmetleri

• Teknik Şartname Hazırlanması

• Metraj, Keşif, Maliyet Analizi

• İhale Çalışmaları ve İhale Belgeleri Hazırlanması

• 3D Modelleme ve Animasyon Hizmetleri

 

MÜHENDİSLİK

Yeni yapılara taşıyıcı sistem (Çelik/Betonarme/ Prefabrik Betonarme) ve malzeme seçimlerinin yapılarak taşıyıcı sistem tasarımının yapılması yanında mevcut yapıların da performans analizlerinin yapılarak, Güçlendirme projelerinin hazırlanması, Yapı iskelesi ve İş iskelesi sistemlerinin tasarım ve hesabının yapılması hizmetleri.

 

• Betonarme Yapı Projeleri

• Çelik Yapı Projeleri

• Betonarme Prefabrik Yapı projeleri

• Deprem Performans Analizi Projeleri

• Güçlendirme Projeleri

• İş ve Kalıp İskele Projeleri

• Mekanik Tesisat Projeleri

• Elektrik Tasisatı Projeleri

 

 

 İNŞAAT VE TAAHHÜT

Kamu ve özel sektöre ait her türlü yapının çağdaş yöntemlerle projelendirilerek inşa edilmesi veya var olan onaylı projelerine göre anahtar teslimi inşa edilmesi, Çevre Düzenlemesi, Altyapı Yapılması, her türlü Uygulama ve Danışmanlık hizmetleri.

 

• Resmi Yapı Taahhütleri

• Özel Yapı Taahhütleri

 

 

MÜŞAVİRLİK

Riskli Alan ve Riskli Bina analizlerinin, Jeolojik ve Sismolojik Zemin Etütlerinin yapılarak, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılması, Plan değişikliklerinin yapılması, Kanalizasyon, Yağmur Suyu, İçme suyu temini ve Arıtma Tesisi projelerinin yapılması işleri.

 

• Riskli Bina ve Riskli Alan çalışmaları

• GYO ve Yatırım Danışmanlığı

• Arazi Geliştime

• Gayrimenkul Değerlemesi

• İmar Uygulamaları

• Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması

• Zemin Etüdleri


Genel Müdürün Mesajı

Saygıdeğer müşterilerimiz,
Sevgili iş arkadaşlarım;

Firmamız; Ülkemizin lokomotif sektörü olan inşaat alanındaki birikimi, 1974 yılına dayanmaktadır. Babadan oğula geçecek şekilde üç kuşak inşaat mühendisi olarak sektörün içindeyiz. Bu birlikteliğimiz deneyimimiz bizim en büyük itici gücümüz ve gurur kaynağımızdır. Bilimsel bilgiyi ve teknolojik gelişimleri takip eden geleneğimiz ile; 1974-1994 yılları arasında Ankara/Polatlı'da, 1994-2015 arasında ise Ankara merkez ve ilçelerinde, inşaat sektörünün birçok alanında (Konut, İçme Suyu, Kanalizasyon, Çelik Yapı, Çelik Silo, Yarı Mekanik Silo, Hastane, İlaç Fabrikası, Sanayi Tesisi, Depolama Tesisi ve Oteller) anahtar teslimi taahhüt ve projelendirme konusunda binlerce projeye imza atmıştır.

Şirketimizin proje yapım deneyiminin yanında güvenli konut üretmede taviz vermeyen ilkelerimizle bizi alanında güvenir bir marka yapmıştır. Ankara genelinde ciddi bir pay ve söz sahibi olmakla birlikte; ilerleyen zamanda standart ve kalitesini, gelişen teknolojiye paralel olarak daha da fazla artırmıştır. 2010 yılından sonra gerek malzeme gerekse mühendislik olarak nitelikli projeler yapma konusuna yönelmiş ve Ankara pazarını aşarak İstanbul 'a 2015 yılının başında Bayrampaşa ya açılan şubesiyle yeni bir ivme ve motivasyon yakalamıştır.Temel uzmanlık alanımız olan, mühendislik ve mimarlık mesleğini yürütürken farklı alanlarda ürettiğimiz yüzlerce projenin yanında, uygulama ve taahhüt konusunda nitelikli yapılar inşa etme hedefi kısa ve orta vadede, şirketimizin ilk önceliğidir.

Tufan Mühendislik-Mimarlık olarak kısa ve orta vadede istikrarlı büyüme hedefimize katkı sağlayacak projelere imza atmaya devam edeceğimizin müjdesini buradan vermek istiyorum. Bu vesile ile bize inanarak yola çıkan müşterilerimize, iş ve çözüm ortaklarımıza, şirket üst yönetim ve saha çalışanlarımızı en içten duygularımla selamlıyorum.

Saygılarımla

İrfan YAY
İnşaat Y. Mühendisi
Genel Müdür
Her Geçen Gün Bilimsel ve Teknik Gücümüzü Geliştirerek, Kendimizi Daha da Zenginleştiriyoruz.